Aktualności

Obecnie firma SCHRON-WENT realizuje 5 kluczowych inwestycji :

  • remont budynku koszarowego nr 4 w Koszalinie
  • budowę kontenerowej stacji paliw w Lasowicach Wielkich
  • budowę przystawki antenowej RA80  w Lasowicach Wielkich
  • projekt Laguny na pozostałości pofermentacyjne dla inwestycji budowy biogazowi w Wojnowie
  • oraz priorytetową inwestycję: budowę budynku udojni karuzelowej, obory dla 500 sztuk bydła, zbiornika na gnojowicę oraz zagospodarowania terenu dla gospodarstwa rolnego w Cieczymowie